In opdracht van de Landelijke Cliëntenraad zijn we benieuwd naar de ervaringen met bijzondere bijstand in Utrecht.
Heeft u ervaring met de aanvraag voor bijzondere bijstand?

Hoe liep dat?
Bent u daar tevreden over of denkt u dat het anders of beter kan?

Via een e-mail aan info@clientenplatformutrecht.nl kunt u aangeven of u daarover wil praten.
Uw verhaal wordt anoniem en vertrouwelijk behandeld. U kunt daarbij aangeven of u een gesprek wilt op een locatie in uw buurt of via de telefoon.

Enkele voorbeelden uit de praktijk:
• Geen verstrekking uit de bijzondere bijstand aan een meneer die een medische behandeling nodig had (fysiotherapie) die niet gedekt werd door de verzekering. Verklaring gemeente, er is wellicht een andere, “voorliggende voorziening” beschikbaar, bijvoorbeeld  uit de WMO.

• Geen verstrekking uit de bijzondere bijstand voor een nieuwe wasmachine aan een familie met kinderen in de bijstand. Verklaring gemeente, “u had daarvoor moeten sparen”.

• Aanvraag door echtpaar voor bijzondere bijstand niet doorgezet omdat de gemeente allerlei bewijsstukken (inkomen, vermogen, etc) eiste.

• Geen kwijtschelding gemeentelijke belasting toegekend. Reden: “u kunt daarvoor het vakantiegeld, dat u vanuit de algemene bijstand ontvangt, gebruiken”.

• Geen verstrekking uit de bijzondere bijstand als individuele inkomenstoeslag verstrekt omdat “uw huishoudinkomen te hoog is”. De betreffende familie zat marginaal boven de vastgestelde inkomensnorm.

 

Back To Top