Voor wie

Per 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht geworden. Deze wet geldt voor iedereen die geen inkomen, of niet voldoende, heeft en geen recht heeft op een andere uitkering.

De gemeente moet iedereen ondersteunen; ook als je ziek bent of een beperking hebt of een andere afkomst bij het vinden van (geschikt )werk.

Missie en visie Cliëntenplatform Participatiewet Utrecht

Onze missie

Het Cliëntenplatform is er voor iedereen die hulp of een uitkering krijgt via de Participatiewet. Het Cliëntenplatform laat de stem van de mensen die onder de Participatiewet vallen horen aan Werk & Inkomen van de gemeente Utrecht die de regels van de Participatiewet uitvoert. Zo kunnen ambtenaren beleid maken dat echt leidt tot werk en ondersteuning bieden aan iedereen die wil en kan werken en dat nodig heeft. Ook zetten wij ons in voor de mensen die gebruikmaken van de U-pas en de U-Polis, de zorgverzekering van de gemeente Utrecht.

Onze visie

De cliënt staat voor ons centraal. Door iedereen in de Participatiewet bij te staan en naar ieders ervaringen te luisteren bouwt het Cliëntenplatform expertise op over de problemen waar mensen in de Participatiewet tegenaan lopen. Als we naar ieders ervaringen luisteren en die delen met ambtenaren van Werk & Inkomen kunnen we samen op een creatieve en innovatieve manier een betere verbinding tussen beleid en uitvoering realiseren.

Wie zijn we

Vanaf mei 2020 zijn we met elkaar gestart als Cliëntenplatform Participatiewet Utrecht. Het Cliëntenplatform bestaat uit 6 leden die ieder een eigen expertise hebben, als ervaringsdeskundige of door het werk wat zij uitvoeren.

Hennie Zoontjes

Voorzitter

Expertise: Schuldhulpverlening en armoederegelingen, regionale cliëntenraden

Shakila Paltan

Ervaringsdeskundige

Expertise: Dienstverlening en bejegening

Roos Hoelen

Expertise: Re-integratie, beschut werken en regionale cliëntenraden

Ali Saadaoui

Expertise: Beschut werken en deskundigheidsbevordering

Pek Lan Foong

Expertise: Kostendelersnorm, inburgering en participatie

Publicaties

Advies jongeren inzake coronacrisis en de Participatiewet

Advies 2 scenario's P Wet Jongeren Clientenplatform Participatiewet 10 november 2021   Op 10 november…

Lees publicatie
Back To Top