Wat gaat er precies gebeuren en wanneer?

Het kabinet heeft geld vrijgemaakt om mensen te compenseren dat energie zo duur is geworden. In Utrecht krijgen 23.000 huishoudens een eenmalige energievergoeding van € 800,-. Het maakt niet uit hoe hoog de energierekening is. Iedereen die in aanmerking komt voor de eenmalige energievergoeding, krijgt deze gewoon.

De eerste betalingen gaan binnenkort gebeuren. Op 1 april krijgt een groep huishoudens het geld op de rekening gestort. Dat zijn mensen die een uitkering krijgen van de gemeente Utrecht. Het gaat om bijstandsuitkeringen, IOAW, IOAZ, IIT of, uitkeringen in het kader van levensonderhoud BBZ 2004. De eenmalige € 800,- komt bij hen automatisch op de bank van één persoon in een huishouden.

U-pashouders en iedereen met een inkomen tot 125% van het minimuminkomen

Maar er zijn nog meer mensen die in aanmerking komen. Iedereen met een inkomen tot 125% van het minimuminkomen krijgt de eenmalige energievergoeding. Mensen die bijvoorbeeld een U-pas hebben, komen zeker in aanmerking voor de energievergoeding. Dat gaat alleen niet automatisch. Ze moeten deze zelf aanvragen. Dat kan vanaf eind april via deze pagina. Nu kan dat nog niet.

Wie komen niet in aanmerking?

Dak- en thuislozen, mensen die in een instelling wonen, studenten en jongeren komen niet in aanmerking voor de eenmalige energievergoeding. Een uitzondering hierop zijn jongeren die wel woonkosten hebben maar geen financiële hulp kunnen krijgen van hun ouders.

Vragen?

Neem dan contact op met een van de buurtteams, eigen hulpverlener of de gemeente via

030 – 286 52 11.

 

 

Back To Top